Histórico - pilotos
pos
piloto
escudería v pp vrs gps pts avg
271º
OMEGA_
 
 
 
3
7 
-
272º
xenon8
 
 
 
3
7 
-
273º
juaromes
 
 
 
 
5
7 
-
274º
BLASTDOMAN
 
 
 
 
2
7 
-
275º
FLYINFINN2
 
 
2
6 
-
276º
botellas
 
 
 
3
6 
-
277º
fichatore
 
 
 
2
6 
-
278º
DANIKAYAK
 
 
 
1
6 
-
279º
nordschleife pgr
 
 
 
5
6 
-
280º
IKER.
 
 
 
3
6 
-
281º
LCMANTEIGAF1
 
 
 
1
6 
-
282º
JUAN-ASTURIAS
 
 
 
1
6 
-
283º
MANURACING
 
 
 
1
6 
-
284º
MIK
 
 
 
1
6 
-
285º
ALMOGAVER
 
 
 
 
1
6 
-
286º
luis555
 
 
3
5 
-
287º
RONNNEY
 
 
2
5 
-
288º
ragun
 
 
1
5 
-
289º
esther
 
 
1
5 
-
290º
8EVA8
 
 
 
2
5 
-
291º
lemec
 
 
 
1
5 
-
292º
xavi6
 
 
 
1
5 
-
293º
Cesc
 
 
 
4
5 
-
294º
MAÑICO
 
 
 
8
5 
-
295º
NYARLATHOTEP81
 
 
 
1
5 
-
296º
iserp
 
 
 
 
3
5 
-
297º
PEDROCAEDRO
 
 
 
 
1
5 
-
298º
BENJI
 
 
 
2
4 
-
299º
Klau
 
 
 
2
4 
-
300º
Niza
 
 
 
3
4 
-
Campeón del mundial de pilotos.
Campeón del mundial de escuderías.
Poleman.
Fastest.
Cónaidhm unites a dhéanamh linn