Histórico - pilotos
pos
piloto
escudería v pp vrs gps pts avg
331º
XAVI CEBRIÁN
 
 
 
 
1
3 
-
332º
AUR_20
 
 
 
 
1
3 
-
333º
LOCO_DESK
 
 
 
 
1
3 
-
334º
NACC76
 
 
 
 
1
3 
-
335º
barquela
 
 
 
 
1
3 
-
336º
asturtom
 
 
 
 
1
3 
-
337º
Lans
 
 
 
 
1
3 
-
338º
ADRIANFER
 
 
 
4
2 
-
339º
NORDSCHLEIFE PGR2
 
 
 
1
2 
-
340º
RACING JT
 
 
 
1
2 
-
341º
BIOSUPDATE
 
 
 
1
2 
-
342º
NORDSCHLEIFE PGR 2
 
 
 
3
2 
-
343º
GREENDOT
 
 
 
1
2 
-
344º
ZENSOKU
 
 
 
1
2 
-
345º
JAZZD
 
 
 
1
2 
-
346º
XURRI
 
 
 
 
2
2 
-
347º
_SEED_
 
 
 
 
2
2 
-
348º
JULIANO
 
 
 
 
2
2 
-
349º
Joven
 
 
 
 
2
2 
-
350º
Portago
 
 
 
 
1
2 
-
351º
GONZALO
 
 
 
 
1
2 
-
352º
JORDI G.S.
 
 
 
 
1
2 
-
353º
ATOM
 
 
 
 
1
2 
-
354º
STAN84MAD
 
 
 
 
1
2 
-
355º
MILLIS
 
 
 
 
1
2 
-
356º
MORIARTI
 
 
 
 
1
2 
-
357º
OSUBODO
 
 
 
 
1
2 
-
358º
UNOAOCHO
 
 
 
 
1
2 
-
359º
UNONUEVO
 
 
 
 
1
2 
-
360º
VALVULAS
 
 
 
 
1
2 
-
Campeón del mundial de pilotos.
Campeón del mundial de escuderías.
Poleman.
Fastest.
Cónaidhm unites a dhéanamh linn