Histórico - pilotos
pos
piloto
escudería v pp vrs gps pts avg
361º
Manoleky
 
 
 
 
1
2 
-
362º
AVRACINGPDLR
 
 
 
2
1 
-
363º
FERMÍN R R M
 
 
 
1
1 
-
364º
ESKIVOSKI
 
 
 
 
3
1 
-
365º
OTIS
 
 
 
 
3
1 
-
366º
JAUNUN
 
 
 
 
2
1 
-
367º
JENS_
 
 
 
 
2
1 
-
368º
Sergio
 
 
 
 
1
1 
-
369º
JOANC
 
 
 
 
1
1 
-
370º
JANKARLO
 
 
 
 
1
1 
-
371º
DON FERNANDO DE ASTURIAS
 
 
 
 
1
1 
-
372º
J.J.BRITO
 
 
 
 
1
1 
-
373º
DJJ
 
 
 
 
1
1 
-
374º
GUILLER
 
 
 
 
1
1 
-
375º
JUANEJETEVALENCIA
 
 
 
 
1
1 
-
376º
JVTE
 
 
 
 
1
1 
-
377º
MICHELIN
 
 
 
 
1
1 
-
378º
MOLINA
 
 
 
 
1
1 
-
379º
OBI WAN
 
 
 
 
1
1 
-
380º
SIR JAMES
 
 
 
 
1
1 
-
381º
SSURFER
 
 
 
 
1
1 
-
382º
Lurra
 
 
 
 
1
1 
-
383º
joang23
 
 
 
 
1
1 
-
384º
poloHRT
 
 
 
 
1
1 
-
385º
Joe Perry
 
 
 
 
1
1 
-
386º
ina
 
 
 
 
1
1 
-
387º
XaviP
 
 
 
 
1
1 
-
388º
Alfarosi
 
 
 
 
2
 
-
389º
Dioni
 
 
 
 
2
 
-
390º
Danny
 
 
 
 
1
 
-
Campeón del mundial de pilotos.
Campeón del mundial de escuderías.
Poleman.
Fastest.
Cónaidhm unites a dhéanamh linn