Ranking FIP 2018 - pilotos
pos
piloto
escudería v pp vrs gps pts avg
31º
MÀRQUES8
EscopinyaF1 
13 
30
101 
-1
32º
TXIPIRONA
 
 
15 
10 
33
101 
1
33º
Kamumi Kobayashi
 
17 
36
100 
-6
34º
Lance
UBS Porsche 
14 
26
97 
-3
35º
Brian Syrup
Scudería Poscu 
14 
30
96 
-
36º
Sr_DB
Star Apellos 
15 
31
91 
-
37º
jonrodriguez
UBS Porsche 
13 
33
89 
1
38º
E.Fittipaldi
 
15 
35
88 
-1
39º
Teyko
 
11 
36
77 
-
40º
Danielo
Nakapijama 
 
13 
24
76 
-
41º
jackdaniels
 
 
18
72 
-
42º
mugen
Horo Rosso 
15
63 
-
43º
Moebius
Horo Rosso 
 
 
17
55 
-
44º
Raul Leiva
 
14
54 
2
45º
Marco Scuri
Scudería Poscu 
 
16
53 
-1
46º
Hugacho
Nikola 
10 
23
52 
-1
47º
PDLROSA
 
 
16
45 
-
48º
Taninoak
Nakapijama 
16
40 
-
49º
gladiatorr
Legioracing VI 
9
40 
2
50º
NikolaE
 
 
11
38 
-1
51º
revolutionman
Star Apellos 
 
11
34 
-1
52º
Anggar
Legioracing VI 
 
7
21 
-
53º
el Agüelo
 
 
8
19 
-
54º
Lebasi
Vipers 
 
 
3
11 
-
55º
loboiberico
Dabutti 
 
4
4 
-
56º
Bobo
 
 
 
 
3
3 
-
57º
Joven
 
 
 
 
2
2 
-
58º
Josekers
 
 
 
 
1
 
-
59º
Gindaltónic
ACME 
 
 
 
 
-
60º
valpolo
Dabutti 
 
 
 
 
-
Campeón del mundial de pilotos.
Campeón del mundial de escuderías.
Poleman.
Fastest.
Cónaidhm unites a dhéanamh linn